Tider & Priser

Tider & Priser

Nya medlemmar och skyttar (utan eget vapen) skjuter på tisdagar

med start kl 18.00 om inte annat är överenskommet.

Våra tider

Under sommarhalvåret skjuter vi utomhus.

Föreningen har en egen skjutbana utanför Gyllebo/Östra Vemmerlöv.

Då är det månadstävling för alla medlemmar (även för dem utan egna vapen) första lördagen varje månad. (Anmälan 09:30 / start 10:00)

Skjuttider sommarhalvår:


P.g.a. pandemin har vi utökat tiderna vissa dagar.

Vi har inte heller någon handledare på tisdagar tills vidare.

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag
17:00 - 20:00


(utökat 2020)

15.30-20.00

18:00-20:00

 

(Anmälan senast 19:00)

Torsdag

17:00 - 20:00


(utökat 2020)

15.30-20.00

saknas

Lördag

09:00 - 16:00

saknas

Söndag

09:00 - 12:00

saknas

Gyllebo skjutbana har utökad skjuttid för söndagstävlingar två gånger per år 08.00 - 14.00.

 

Skjutning får inte ske Nyårsdagen, Långfredagen, Påskafton, Kristi Himmelsfärsdag, Pingstafton, Alla Helgons dag, Julafton och Juldagen.

Under vinterhalvåret skjuter vi inomhus.

Då skjuter vi i skjuthallen på Korsavad i Simrishamn.

Första tisdagen i månaden skjuter vi "Duell". (Snabbskjutning.)

Skjuttider vinterhalvår:


P.g.a. pandemin uppmanar vi skyttarna att vara extra försiktiga då det är trångt i skjuthallen. Allt skytte sker på egen risk!

Vi har ingen handledning på tisdagar tills vidare.

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag
17:00 - 21:00
18:00-20:30

 

(Anmälan senast 19:00)

Torsdag

17:00 - 21:00

saknas

Fredag

17:00 - 21:00

saknas

Söndag

10:00 - 15:00

saknas

Förändringar av skjuttiderna kan förekomma vid tävling och tävlingsarrangemang

Våra priser

Enskilda kostnader:

 

20 kr : Banavgift (per tillfälle)

20 kr : Tilläggsavgift för skytte på 50 m. banan (per tillfälle)

30 kr : Måltavla (gäller PPC)

40 kr : Anmälningsavgift klubbtävling

60 kr : Lån av vapen kaliber .22 (ammunition 50 patroner ingår.)

(All betalning sker kontant med jämna pengar
vid tränings-, eller tävlingspasset. Ingen kredit)

Årsavgifter:

 

600 kr : Medlemsavgift för vuxen (huvudmedlem)

400 kr : Medlemsavgift för vuxen (medlem från annan pistolklubb)

250 kr : Avgift för barn (Luftpistol) och ungdomar

400 kr : Avgift för stödmedlem

1500 kr : VIP kort (årskort för banavgift)

 

Årsavgifter betalas in till bankgiro 5016-7832

Ange ditt namn som referens.

Sista betalningsdag är 31 december inför följande år.