Tider & Priser

Tider & Priser

Nya medlemmar och skyttar (utan eget vapen) skjuter på lördagar i Gyllebo

med start kl 10.00 om inte annat är överenskommet.

Våra tider

Under sommarhalvåret har vi organiserad skjutning utomhus.

Föreningen har en egen skjutbana utanför Gyllebo/Östra Vemmerlöv.

Då är det månadstävling för alla medlemmar (även för dem utan egna vapen) första lördagen varje månad. (Anmälan 09:30 / start 10:00)

Skjutbanan är öppen hela året

Skjuttider

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag
17:00 - 20:00


(utökat 2020)

15.30-20.00

nej

Torsdag

17:00 - 20:00


(utökat 2020)

15.30-20.00

nej

Lördag

09:00 - 16:00

10.00-12.00

Anmälan 15 min innan träning

Söndag

09:00 - 12:00

nej

Gyllebo skjutbana har utökad skjuttid för söndagstävlingar två gånger per år 08.00 - 14.00.

 

Skjutning får inte ske Nyårsdagen, Långfredagen, Kristi Himmelsfärsdag,, Alla Helgons dag och Juldagen.

Under vinterhalvåret skjuter vi inomhus.

Då skjuter vi i skjuthallen på Korsavad i Simrishamn.

Första tisdagen i månaden skjuter vi "Duell". (Snabbskjutning.)

Skjuttider : Just nu har vi ingen organiserad träning inomhus pga. Covid- 19

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag
17:00 - 21:00
Nej

Torsdag

17:00 - 21:00

Nej

Fredag

17:00 - 21:00

Nej

Söndag

10:00 - 15:00

Nej

Förändringar av skjuttiderna kan förekomma vid tävling och tävlingsarrangemang

Våra priser

Enskilda kostnader:

 

20 kr : Banavgift (per tillfälle)

40 kr : Anmälningsavgift klubbtävling

60 kr : Lån av vapen kaliber .22 (ammunition 50 patroner ingår.)


(All betalning sker kontant med jämna pengar
vid tränings-, eller tävlingspasset. Ingen kredit)

Årsavgifter:

 

600 kr : Medlemsavgift för vuxen (huvudmedlem)

400 kr : Medlemsavgift för vuxen (medlem från annan pistolklubb)

250 kr : Avgift för barn (Luftpistol) och ungdomar

400 kr : Avgift för stödmedlem

1500 kr : VIP kort (årskort för banavgift)

 

Årsavgifter betalas in till bankgiro 5016-7832

Ange ditt namn som referens.

Sista betalningsdag är 31 december inför följande år.