Tider & Priser

Tider & Priser

Våra tider

Under sommarhalvåret har vi organiserad skjutning utomhus.

Föreningen har en egen skjutbana utanför Gyllebo/Östra Vemmerlöv.

Månadstävling för alla medlemmar (även för dem utan egna vapen) första lördagen varje månad. (Anmälan 09:30 / start 10:00)

Skjutbanan är öppen hela året

Skjuttider

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag

17:00 - 20:00

Nej

Torsdag

17:00 - 20:00

Nej

Lördag

08:00 - 16:00

Ja

10.00 - 12.00

Anmälan 15 min innan träning

Även skyttar utan eget vapen

Söndag

08:00 - 12:00

Nej

Gyllebo skjutbana har utökad skjuttid för söndagstävlingar två gånger per år 08.00 - 14.00.

 

Skjutning får inte ske Nyårsdagen, Långfredagen, Kristi Himmelsfärsdag, Alla Helgons dag och Juldagen.

Tider för skjutbanan i Korsavadhallen i Simrishamn

Adress : Backgatan 50 , Källarplan

Dagar

Tider

Handledare

Tisdag

15:30 - 20:30

Ja

18.00 - 20.00

Anmälan 15 min innan träning

Även skyttar utan eget vapen

Torsdag

15:30 - 20:30

Nej

Fredag

-

Nej

Söndag

11:00 - 15.30

Nej

Förändringar av skjuttiderna kan förekomma vid tävling och tävlingsarrangemang

Våra priser

Enskilda kostnader:

 

25 kr : Banavgift (per tillfälle)

40 kr : Anmälningsavgift klubbtävling

60 kr : Lån av vapen kaliber .22 (ammunition 50 patroner ingår.)


All betalning sker i vår web-app

Årsavgifter:

 

600 kr : Medlemsavgift för vuxen (huvudmedlem)

300 kr : Medlemsavgift för ytterliggare förbund utöver första förbundet

400 kr : Medlemsavgift för vuxen (medlem från annan pistolklubb)

250 kr : Avgift för barn (Luftpistol) och ungdomar

400 kr : Avgift för stödmedlem

1200 kr : VIP kort (årskort för banavgift)

 

Årsavgifter betalas in till bankgiro 5016-7832

Ange ditt namn som referens.

Sista betalningsdag är 31 december inför följande år.

För nya medlemmar innevarande år som betalt årsavgift efter 1'a oktober, så gäller avgiften även nästföljande år.